Ochrona Danych Osobowych

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH DLA GOŚCI APARTAMENTÓW KARKONOSKICH


§ 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI
Administratorem danych osobowych Gości Apartamentów Karkonoskich jest 4 Pory Roku Aleksandra Wojnarowicz z siedzibą w Karpaczu przy ulicy Moniuszki 14.

§ 2. INSPEKTOR OCHRONY INFORMACJI
Inspektor ochrony informacji jest dostępny pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§ 3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI
Celem przetwarzania danych osobowych jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich.
Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych jest udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych, udokumentowanie wykonania usługi dla celów opłaty miejscowej, dochodzenie ewentualnych roszczeń w związku z poniesioną przez Apartamenty Karkonoskie szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Apartamentów Karkonoskich.
Nie przetwarza się danych osobowych Gości w celach marketingowych.
Przetwarza się dane osobowe Gości gromadzone przez monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom i innym osobom przebywającym na terenie obiektu.

§ 4. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1.    Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa, pozyskanych przez Apartamenty Karkonoskie jest umowa o świadczenie usług hotelarskich.
2.    Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora.
§ 5. PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE
Dane osobowe przekazuje się następującym kategoriom podmiotów:
1.    firmom świadczącym usługi wsparcia IT oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
2.    firmie księgowej świadczącej usługi obsługi księgowej,
3.    firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.
§ 6. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe:
1.    pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Apartamentów Karkonoskich lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
2.    pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.
§ 7. PRAWA GOŚCIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Każdy Gość ma prawo dostępu do swoich danych osobowych: ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Dostęp do swoich danych osobowych możliwy jest w Apartamentach Karkonoskich.

§ 8. MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

§ 9. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dokonując rezerwacji w Apartamentach Karkonoskich Gość wyraża zgodę na podanie danych osobowych przy zameldowaniu w ośrodku w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, nr dokumentu tożsamości ze zdjęciem, adresu email, numeru kontaktowego telefonu oraz numeru rejestracyjnego pojazdu, w przypadku parkowania na terenie obiektu. Jest to  wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie. Brak podania danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy o usługi hotelarskie.

§10. ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE NA PODSTAWIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM PROFILOWANIE
Hotel nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.